Wszystko o prawie w PZD i ROD
Data Temat
2016-01-10 17:01 Rozpoczął funkcjonowanie system darmowej pomocy prawnej
2014-12-11 17:05 Rząd zalegalizuje samowole budowl. w ogródkach działkowych?
2014-12-11 06:57 Janusz Cybichowski pisze do Prezydenta RP [skarga i zapyt.]
2014-08-14 04:26 Pokonać barierę niemocy
2014-08-07 09:52 Techniki sterowania ludźmi
2014-07-11 03:44 'Przeniesienie' a 'ustanowienie prawa' do działki w ROD
2014-07-03 04:40 Czas, by SO PZD wymyśliło się na nowo
2014-04-11 12:37 Nabór uzupełniający wniosków osób 60+ o przydział lokalu TBS
2014-02-09 18:01 Czarne chmury nad KR PZD?
2014-02-08 08:11 Przewodnik po ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD-WAŻNE!
2014-01-26 20:03 Hi all
2013-05-26 13:00 Przemilczanie problemu całorocznego zamieszkiwania w ROD
2012-04-10 17:45 Interpelacja poselska w spr. planów zmiany ustawy o ROD
2012-04-04 08:05 Jak powstają i co proponują stowarzyszenia działkowe?
2012-04-02 06:17 Co Ogrody stracą, gdy zmienią ustawę o ROD?
2012-03-09 04:23 Zmiany w Regulaminie ROD
2012-02-21 07:30 Listy do Pani Marszałek Sejmu i odpowiedź z Sejmu
2012-02-05 19:05 Niekontrolowana zmiana modelu ROD wymaga pilnej debaty
2012-01-27 06:08 Umowy dzierżawy gruntów ROD niekorzystne dla ogrodów
2011-12-29 14:21 Zmiany w Statucie PZD
2011-12-18 14:05 Czemu nie wolno przymykać oczu na hipokryzję w ROD?
2011-11-29 13:32 Czy w PL zawsze musi być na odwrót?
2011-11-24 06:42 Całoroczne zamieszkiwanie w ROD, to karykaturyzacja
2011-11-23 11:47 List otwarty Kraj. Rady PZD do Prezydenta RP B.Komorowskiego
2011-11-06 05:08 Zakusy likwidacji ogrodów działkowych zjawiskiem europejskim
2011-10-27 19:42 List Międzynarod. Biura Ogrodów w Luksemburgu do Prezydenta
2011-10-18 04:12 IX Krajowy Zjazd PZD w dniach 16-17 XII 2011 r. w Warszawie
2011-09-19 03:20 RODariusze wszystkich ogrodów...
2011-09-14 18:34 Zamieszkiwanie w ROD - stanowisko delegatów!
2011-09-03 19:43 Wybory władz OZ PZD na nową kadencję
2011-08-29 18:49 Działka - własność niewłasna...
2011-08-03 06:45 Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność w ROD?
2011-08-01 12:55 Czy stałe zamieszkiwanie w ROD to nierozwiązywalny problem?
2011-07-27 04:13 KRPZD o stanowisku Prokuratora Gen. w spr.ustawy o ROD
2011-07-24 12:43 II Kongres PZD (22 IX 2011) i jego reperkusje
2011-07-24 12:34 ROD w programach wyborczych 2011 r.
2011-01-02 04:56 Raport NIK o ROD - dyskusyjny!
2010-05-21 18:19 Obojętność na "patologiczny indywidualizm"?
2010-04-06 06:08 Opracowanie i doprecyzowanie zasad przydziału działki w ROD
2010-04-05 13:54 Uwłaszczenie działek
2010-03-13 18:34 Sąd Najwyższy: zapisy ustawy o ROD niezgodne z Konstytucją?
2010-02-06 05:22 Dlaczego prawo zabrania zamieszkiwania na działkach?
2009-12-02 20:41 Prace nad zmianą ustawy z 8 VII 2005 o ROD?
2009-11-27 17:44 "Użytkowanie wieczyste także dla działkowców"
2009-11-27 17:23 W ROD trwają kontrole Powiatowych Inspekt. Nadzoru Budowlan.
2009-06-21 03:51 Regulamin korzystania z energii elektrycznej w ROD
2009-06-17 03:50 Otwarto (16 VI 2009) nowy portal - Codziennik Prawny
2009-05-29 08:55 ROD nie muszą płacić za pobór wód podziemnych!
2009-05-13 06:57 Spacyfikowanie ogrodu Biała Brzoza
2009-03-05 18:10 Budowa na działce po zmianie ustawy budowlanej z 12.02.2009