KOMUNIKATY, WYJAŚNIENIA I KOMENTARZE ZARZĄDU ROD, KOMISJI OGRODOWYCH ORAZ DZIAŁKOWCÓW