PROJEKTOWANIE NOWEJ USTAWY I INNYCH DOKUMENTÓW WAŻNYCH DLA OGRODÓW DZIAŁKOWYCH (statut, regulaminy)
Data Temat
2013-11-20 06:10 Uwłaszczenie działkowców tak, ale w odrębnej ustawie!
2013-10-01 04:42 Zagubione wartości ogrodów
2013-09-27 03:30 Ogrody potrzebują spokoju!
2013-06-29 16:29 Poznaj ważną w ROD rzymską zasadę prawną...
2013-06-28 12:35 Ujawnianie zbiorowej podmiotowości działkowców
2013-06-06 06:14 Fala manifestacyjnych protestów przetacza się przez kraj
2013-04-27 19:38 Wyślij e-list do komisji sejmowych
2013-04-04 17:44 Audycja radiowa I progr., Sygnały Dnia - 3 IV 2013
2013-03-26 04:47 Tekst projektu ustawy PO + komentarze, porównania
2013-02-05 15:43 Zbieranie podpisów zakończono i przekazano je do Sejmu
2013-01-22 13:26 List Biura Międzynarodowego w Brukseli do Kom. Europ.
2013-01-21 08:50 Koniec odrzucania projektów obywatelskich?
2013-01-19 20:23 Film 'Wyrok na działkowców'
2013-01-17 05:47 Nowy rok, nowy szok?
2013-01-13 20:09 Związek i działkowcy składają skargi do Strasburga
2013-01-10 18:52 Co czeka ogrody działkowe?
2012-12-29 07:03 By było nas przekonanych więcej...
2012-12-14 19:34 PiS informuje KR PZD o swoich założeniach do ustawy
2012-12-06 09:41 Propozycje PO do ustawy o ogr.działkowych+PROJEKT USTAWY!
2012-11-27 07:25 Projekt ustawy o ogrodach działkowych 'Solidarnej Polski'
2012-11-27 07:17 Projekt nowelizacji ustawy o ROD autorstwa SLD
2012-11-19 04:00 Ulotka nt projektu ustawy
2012-11-16 11:11 UWAGA! Kliknij list do naszych posłów w spr. projektu
2012-11-14 06:25 Czy nowa ustawa wyeliminuje patologie w ogrodach?
2012-11-08 07:06 Już zbieramy podpisy pod obywatel. projektem Ustawy o ROD !!
2012-09-28 05:17 O utrzymanie jedności ruchu ogrodnictwa działkowego w PL
2012-09-27 06:35 Związkowy projekt ustawy o rod
2012-09-11 17:21 Co należy w ROD wykonać po wyroku TK?
2012-08-25 03:08 Jak założyć stowarzyszenie działkowców
2012-08-25 02:53 Projekty ustawy o ogrodach działkowych złożone do Sejmu
2012-08-08 04:27 Propozycje zmian w ustawie o ogrodach działkowych
2012-08-08 04:24 Projekty regulaminów ogrodów
2012-08-08 04:20 Projekty statutów Stowarzyszeń ogrodowych
2012-08-08 04:10 Przydatne podstawowe akty prawne RP